Först blir vi lite skadeglada över en totalsågning innan eftertanken slår oss. Vi funderar över könsfördelningen i bokbranschen, pratar Samlade verk, en lovande nätbokhandel och Happy Meal.Avsnitt 83:

Det är sällan en recensent förintar en bok så totalt som Rebecka Kärde nyligen gjorde i DN. Hon totalsågade översättningen av en

bok, utgiven av förlaget Modernista. Vi funderar ett steg till.

Dras manliga författare till fackboken för att pengarna finns där? En frågeställning som förläggaren inte kan undgå att vrida på. Journalisten hänger, som vanligt, på.

Finns det något mer att säga om Samlade verk? Vi dissar den romantiska bilden av ”Förlaget”. Hade ni väntat er något annat?

Journalisten jublar över en ny nätbokhandel som stärker den oberoende fysiska bokhandeln. Förläggaren intar en mer avmätt attityd.

Det började som en idé på ett pappersbruk för drygt 20 år sedan och spred sig över världen. Så äras den som äras bör.

 

00 22 – Går sågningarnas sågning att förklara för förlaget?

05 24 – Även en kunnig journalist kan hamna fel

14 19 – Vad vet en författare om ett förlags inre liv?

22 38 – En nätbokhandel som är motsatsen till Amazon

25 40 – Rätt ska vara rätt

 

Böcker som nämns i avsnittet:

Anne Boyer – Klädesplagg mot kvinnor

Lydia Sandgren – Samlade verk