Monthly Archives: July 2023

Avsnitt 195. Vi ger er mannen i den blå soffan i helfigur i sommarens sista specialavsnitt.Avsnitt 195.  David Stansviks förläggarliv är ett förläggarliv långt bortom Stockholms horisont. Det var självvalt och blev i sig en drivkraft. Varför skulle ett modernt och medvetet förläggeri inte kunna drivas från Västmanlands djupa skogar och från myllan i en av våra klassiska industrimiljöer? David kom att bevisa att det var möjligt om och om igen. Inte bara i sin utgivning men också i sitt arbete med Förläggarföreningen och i NOFF, genom att ordna kulturdebatter och sätta ljuset på mindre förlags villkor. Så satte han inte bara Nora men också Dalkarlsberg på den svenska förläggarkartan med sitt förlag Nya Doxa.

David Stansvik var, i sin förläggargärning, vad Per Olof Enqvist kallade lite eljest. En kraftfull och energisk röst som ofta valde perspektiv, och lösningar, bortom det vedertagna. Var förvarnad!


Avsnitt 194. En sommarspecial med Jonas Ellerström som ger oss en berättelse om förläggeri på helt andra villkor än de stora förlagens. På vägen lyfter vi några fragment ur Lunds förlagshistoria.Avsnitt 194. Hur har det varit möjligt att driva ett förlag med fokus på poesi och litterära texter i vår tid? Jonas Ellerström vet, han har gjort det i nästan 40 år. Det är sant att han är en egen sort och en högst älskvärd sådan. Men borde han inte vara bitter? Det kan man bara tro om man inte vet vad det handlar om. Så…