Avsnitt 195. Vi ger er mannen i den blå soffan i helfigur i sommarens sista specialavsnitt.Avsnitt 195.  David Stansviks förläggarliv är ett förläggarliv långt bortom Stockholms horisont. Det var självvalt och blev i sig en drivkraft. Varför skulle ett modernt och medvetet förläggeri inte kunna drivas från Västmanlands djupa skogar och från myllan i en av våra klassiska industrimiljöer? David kom att bevisa att det var möjligt om och om igen. Inte bara i sin utgivning men också i sitt arbete med Förläggarföreningen och i NOFF, genom att ordna kulturdebatter och sätta ljuset på mindre förlags villkor. Så satte han inte bara Nora men också Dalkarlsberg på den svenska förläggarkartan med sitt förlag Nya Doxa.

David Stansvik var, i sin förläggargärning, vad Per Olof Enqvist kallade lite eljest. En kraftfull och energisk röst som ofta valde perspektiv, och lösningar, bortom det vedertagna. Var förvarnad!