Avsnitt 196. Vi gör en mjukstart och ger er våra funderingar inför hösten, summerar sommaren, besöker Ådalen och pratar aktieinnehav.Avsnitt 196.

Förläggaren gör ett kort nedslag i förlagets inre liv. Samtidigt bekänner vi att vi syndar i höst. Vi åker inte till Frankfurts bokmässa i år. Men där journalisten förväntar sig upprepning ser förläggaren en förändring.

Vi synar ett par av sommarens viktigaste branschnyheter samtidigt som vi väljer bort några som lyfts fram med högt tonläge i media.

Förläggaren rapporterar från en festival på Sandslån och funderar över företagsledare som inte ser ut att tro på sitt eget företag. Det sistnämnda ska inte vara Storytel men journalisten är skeptisk.

 

00 28       Frankfurt går fetbort i år

12 20       Vi lyfter sommarens viktigaste branschfrågor

20 57       En bokfestival som kommer att växa

25 02       Pilotskolan kräver engagemang