Monthly Archives: June 2021

Vi hånar Bonnierförlaget Forum som lanserar en författare som varumärke, tittar på en liten markering i slutet av en ljudbok, pratar om hur Lind & Co ser en ny användning för PoD och svarar på lyssnarnas frågor.Avsnitt 110:

Det har länge funnits en tendens till att det glatta pr-språket och pr-tänket söker sig in på fel ställen i förlagens marknadsföring. När det sticker upp sitt fula tryne är journalisten där och gödslar med sitt hån, förläggaren är som vanligt en aning mer analytisk till företeelsen.

Vad är en ljudbok utan en tryckt förlaga? Ett juridiskt problem som gör att författare kan råka illa ut. Vi reder ut frågan.

PoD, till skillnad från podd, är en tryckt bok – tryckt på begäran, on demand – som förläggaren ska testa ihop med rena ljudutgåvor. En genial idé eller en satsning som hamnar tokfel?

Så avslutar vi våren med att svara på lyssnarnas frågor.

 

 

Innehåll:

00 40 – Forum satsar på varumärken

07 04 – Vad är en ljudbok sedd ur ett tryckfrihetsperspektiv?

12 51 – Print on Demand i ny skepnad

18 42 – Var det en kris och vad hände i så fall?


Vi samtalar med Ordfronts Pelle Andersson om en podd som inte ”borde” fungera, lyssnar in en gäng rykten från Sveavägen och tar sista samtalet om ett förläggarlivAvsnitt 109:

Det finns kunskaper om hur man gör en framgångsrik podd, vad man ska göra och vad man inte ska göra, och så finns det Ordfronts podd.

Ryktet säger att det just nu är oroligt i Bonniers styrelserum. Kniviga beslut måste fattas, beslut av stor vikt för marknaden. Vi, journalisten, spekulerar med nördens hela fokus på vad som kan hända och vad som står på spel.

Äntligen, om man frågar förläggaren, så har vi nått fram till det sista avsnittet i Ett förläggarliv. Tid för summering och tankar om vad förläggaren kan lära den som vill starta ett förlag idag.

 

 

Innehåll:

00 23 – En lyckad förlagspodd

09 52 – Det snackas om…

22 55 – Så här kan du göra


Vi ser en något avvaktande börsintroduktion för Bokusgruppen, funderar runt förlagens möjligheter att podda och närmar oss slutet på förläggarens berättelse där han fortsätter reflektera över sin ljudbokssatsning, sina utgivningsval och sitt intresse för journalistik.Avsnitt 108:

Bokusgruppens börsintroduktion, det vill säga, marknadens värdering, kan ses som en besvikelse för den hoppfulle men borde inte överraska den klartänkte.

Förläggaren är tydligt tveksam till förlagens möjlighet att starta poddar som håller över tid och tror att intressanta poddar kräver stora arbetsinsatser.

Förläggaren berättar om sina internationella satsningar och ångrar sig eventuellt över ett för snabbt taget beslut. Dessutom får vi ett par anekdoter ur en förläggares vardag.

 

Innehåll:

00 31 – Bokusgruppens intåg på börsen

03 01 – Hur enkelt är det för förlag att podda?

09 23 – En erfaren förläggares insikter