Vi ser en något avvaktande börsintroduktion för Bokusgruppen, funderar runt förlagens möjligheter att podda och närmar oss slutet på förläggarens berättelse där han fortsätter reflektera över sin ljudbokssatsning, sina utgivningsval och sitt intresse för journalistik.Avsnitt 108:

Bokusgruppens börsintroduktion, det vill säga, marknadens värdering, kan ses som en besvikelse för den hoppfulle men borde inte överraska den klartänkte.

Förläggaren är tydligt tveksam till förlagens möjlighet att starta poddar som håller över tid och tror att intressanta poddar kräver stora arbetsinsatser.

Förläggaren berättar om sina internationella satsningar och ångrar sig eventuellt över ett för snabbt taget beslut. Dessutom får vi ett par anekdoter ur en förläggares vardag.

 

Innehåll:

00 31 – Bokusgruppens intåg på börsen

03 01 – Hur enkelt är det för förlag att podda?

09 23 – En erfaren förläggares insikter