Vi tittar på ovanliga Bonnierutspel i Norge, funderar på möjligheten att förutse lönsamhet i bokutgivning och ser en aggressiv trend hos utländska agenterAvsnitt 97:

Bonniers äger både den största aktören och den största regelbrytaren på den norska bokmarknaden. Så när regelbrytaren Strawberry agerar på ett sätt som ser ut att ”skada” branschledaren CapelenDamm ska man, om ni frågar oss, fundera lite djupare runt vad som är vad när Bonniers ser ut att attackera Bonniers.

Svenska bokförlag, undantaget ett fåtal, är inte särskilt kunniga i att arbeta med framtidsanalyser. Den amerikanska förlagschefen för Sourcebook, Dominque Raccha, har här en hel del att lära ut enligt journalisten. Förläggaren som arbetat med liknande analyser i många år är skeptisk.

Utländska agenter vill ha mer och mer att säga till om när en bok översätts till svenska. En irriterande utveckling om ni frågar förläggaren. Behovet av kontroll blir viktigare än omsorg om boken.

 

Innehåll:

00 24 – Bonniers som provokatör

04 50 – En anpassning till aktiemarknaden

05 37 – Hur minimerar du misstagen i bokutgivningen?

14 40 – Det är vi som bestämmer