I det här avsnittet pratar vi morgondagens förläggeri, maffiatendenser och kulturskillnader. Dessutom flummar vi runt de eviga frågorna om bildning, litteraturkritik och böckers synlighet i samtiden.Avsnitt 44: Hur arbetar ett förlag som vill vara aktuellt, och kanske framgångsrikt, i framtiden? Förläggaren har sina, inte helt okontroversiella funderingar, runt det. Och han gör en hel del överraskande satsningar som stör de mer traditionella aktörerna i omvärlden. Inte minst norska förlag med monopolambitioner.

Var det bättre förr? Mycket sällan om ni frågar förläggaren och journalisten. Ändå gnäller vi, som vanligt, om bildningens ställning i samtiden och böckernas minskande inflytande och synlighet i samtidsdebatten.

Innehåll:

00 27 – Här finns det kanske en lucka på marknaden

17 57 – Kulturmännens vånda