Avsnitt 174. Vi följer upp en profilerad miljösatsning, konstaterar att bokrean är en miljöbov, ser förskotten minska och lanserar återigen vår tävling.Avsnitt 174: Var sker de största utsläppen i bokbranschen? I framställningen av papper. Så när Bonnier Books, i samarbete med Lessebo Pappersbruk, lanserar ett papper som minskar utsläppen med mer än 90 procent passerar miljöarbetet i branschen en ny milstolpe. Men det sker inte av sig självt. Frågan är om BB:s miljöstrategi kan sätta standard internationellt?

Äntligen, säger journalisten, är förläggaren och journalisten överens; Bokrean tillhör en svunnen tid. Men vi har inte riktigt samma argument, samma utgångspunkter. Förläggarens är mer foträta, en ståndpunkt förankrad i tiden.

Förläggaren ser hur förändringen på marknaden pressar ner författarnas förskott på en marknad där det numera är vanligare än inte att de stora förskotten aldrig tjänas in.

Vi ger er de första inkomna förslagen till Förlagspodden på vad det ”nya” B-formatet kan komma att heta.

 

00 32 – Ett nytt riktmärke för ”grönt” papper

10 01 – Rean – en stor miljöbov

16 07 – Författarförskotten på väg neråt

19 36 – Lyxpocket någon?