Avsnitt 188. Vi tar med er till Amsterdam, läser en maskinframställd novellsamling och möter Ramus förlag i ett samtal.Avsnitt 188. Vi tror gärna att bokbranschen i Nederländerna är lik den svenska. Och det stämmer till viss del men skillnaderna är mer intressanta. Så journalisten tog ett samtal med den administrative chefen för den Nederländska Förläggareföreningen för att få hjälp att orientera sig. Det visade sig att där finns väldigt intressanta nyanser.

Förläggaren läser Novellix nya box med fyra AI-producerade noveller framtagna för att likna fyra klassiska svenska romaner. Resultat? Han blev väldigt förtjust. Men kanske inte i novellerna.

Sist ut i detta avsnitt är ett samtal med Thomas Alm, en av två delägare till förlaget Ramus, i ett försök att nagla vilken sorts förlag Ramus är och varför.

 

00 22 – En utveckling som blir svår att stoppa

15 30 – Så skönt att de inte blev bättre

20 39 – Ramus, ett förlag mer eller mindre utanför det kommersiella

kretsloppet