Avsnitt 225. Vi lyfter en förtalsdom, gnyr över förlagens bristande stöd till Sommarens katalog från SvB med kommande bokutgivning, diskuterar en illa genomtänkt essä om ljudboken och pratar med en, i bästa mening, legendar inom den internationella bokbranschen.Avsnitt 225.Förläggaren  lyfter ett, i hans mening, tveksamt domslut i en förtalsdom mot Expressen.

Journalisten retar sig, nästan som vanligt. på förlag som ger upp den gemensamma plattformen, SvB:s kataloger, för kommande bokutgivning. Nu börjar det bli en parodi. För fler förlag verkar kommunikation och läsbarhet ointressant.

När intellektuella skriver om ljudboken blir det ofta texter som fylls av moralisk indignation och illa dold avsky. Ibland, som texten av Kristoffer Leandoer vi diskuterar här, är det inte så väldigt tydligt men det finns där om man går nära texten, åtminstone om ni frågar journalisten.

Richard Charkin har aldrig varit rädd för att uttrycka sina åsikter eller sina erfarenheter. Dom är många och ofta välformulerade. Och han har rört sig på den högsta nivån inom allmänlitteratur, läromedel och professionell litteratur. Så vad gör han när han ska trappa ner, 70 år gammal? Han startar ett mikroförlag! Men där man normalt gör det från en ofta amatörmässig utgångspunkt gör han det på toppen av sin kunskap från ett helt liv levt i förlagsvärlden. Så frågorna är givna. Varför? Hur? Vad vill han uppnå? Svaren är intressanta, och åtminstone för journalisten, hoppfulla. Men kanske inte alltid rationella. Som tur är.

 

01 40         En ovanlig förtalsdom

07 57         Sommarens katalog, en allt sorgligare historia

15 40         Texter om ljudboken där moralen står i vägen

22 31         Richard Charkins mikroförlag är en hyllning till alla

romantiker