Avsnitt 226. Vi läser två artiklar i branschorganet Svensk Bokhandel och reagerar milt sagt starkt på båda, vi pratar återutgivning av fackböcker och samtalar med Kjell Bohlund, en man som alla som är intresserade av modern svensk förlagshistoria bör känna till.Avsnitt 226. Journalisten läser en fråga/svar-artikel med Akademibokhandeln i Svensk Bokhandel. Nonchalansen är betydande och förståelsen noll. Är det då så konstigt att topplocket går på sagda journalist?

Två forskare använder en AI-modell, vad det nu betyder i sammanhanget, för att undersöka könsstereotyper i barnböcker. Man gör det på copyrightfria böcker. Det är lite finn fem fel över den forskningen tycker journalisten och undrar varför den nämns i en seriös branschtidning.

Förläggaren drar en lans för återutgivning av i första hand tidigare utgivna fackböcker. En trend, undrar journalisten som inte riktigt hängt med.

Förläggaren samtalar med Kjell Bohlund som kanske är mest känd som mannen som byggde upp det moderna Norstedts förlagsgrupp men som hade mycket mer på sitt cv som med tiden blev ganska omfattande. Ett stycke förlagshistoria om något.

 

00 32         God dag yxskaft!

13 37         Forskare slår in öppna dörrar

17 28         Återutgivning av fackböcker

22 33         I samtal med Kjell Bohlund