Avsnitt 206. Vi synar exporten av engelskspråkiga böcker ur ett europeiskt perspektiv, berättar vad som hände med den tyska kulturchecken och vad som hände med förlaget som lämnade Adlibris. Och så det avslutande samtalet med Per Gedin.Avsnitt 206. Den stora frågan, agenter emellan, på bokmässan i Frankfurt handlade om den exploderande exporten av engelskspråkiga böcker i Europa. Vi växlar upp frågan från det svenska perspektivet, som vi redan dragit några gånger, och ser ett växande problem för de flesta inblandade, inte minst författare men också läsare tillhör förlorarna. På det berättar förläggaren om hur han i sin tur hittar nya affärsidéer på en europeisk marknad i stark förändring.

Vi har länge funderat över kortare, fasta, inslag och i det här avsnittet börjar vi med ett av dem – Vad hände sen? – och ger er två uppföljningar; den tyska kulturchecken och förlaget som lämnade Adlibris.

Förläggaren möter Per Gedin för ett andra samtal, den här gången är det framför allt fokus på författarna i hans karriär.

 

00 27 Exportutgåvor, ett växande problem men insikten växer

14 59 Vad hände sen?

20 03 Författarna Per Gedin minns