Avsnitt 229. Vi pratar hållbart papper och vackra ambitioner inom EU, frågar Niclas Sandin om betygens betydelse för streamingtjänsterna, blir förvånade över ramarna för en sorts litteraturutredning i Danmark, konstaterar att utvecklingen inom syntetiska röster tar stora språng just nu och fixar en rättelse vi helst hade sett varit överflödig.Avsnitt 229. EU:s nya direkt för att spåra att pappret i våra böcker kommer från hållbar skogshantering är på ingång men varken direktiv eller fungerande arbetsverktyg är på plats. Liksom kunskapen om det är möjligt att hantera i verkligheten fortfarande ser ut att saknas.

Vi har pratat mycket om lyssnarbetygen på streamingtjänsterna men vilken betydelse har de egentligen. Inte de vi tror om vi frågar Niclas Sandin, chef på Bookbeat.

Den danska kulturministern ser över litteraturens villkor i Danmark och tillsätter en arbetsgrupp som ska återkomma med en rapport i slutet av året. Det är, med svenska ögon sett, en märklig sammansättning och med, vad det verkar, ett flytande direktiv som bygger mer på tyckande än verklig kunskap.

ElevenLabs, som ligger bakom Storytels test med syntetiska röster, tar ytterligare ett steg in i framtiden när de inleder samarbete med Harper Collins och erbjuder möjligheter att använda AI för att översätta text till ljud och ljud till ljud – från språk till språk. Det ger Harper Collins möjligheten att lyfta backlist och producera ljudböcker på flera språk samtidigt med hjälp av AI.

Helena Gustafsson, Storytels innehållschef, berättade i förra avsnittet att Storytel stoppat alla försök att betygssätta en bok man inte lyssnat på. Våra lyssnare gick igång direkt och visade att det inte stämde. Det räckte med några sekunders lyssning för att sätta betyg.

Så här kommer ett Mea culpa från Helena. Man hade diskuterat frågan  inom Storytel, man har tekniken, men ledningen valde att inte införa tekniken. Här förklarar hon varför.

 

00 23         Hållbart papper enligt EU  – en bra idé på papperet

06 03         Lyssnarbetyg på ljudböcker, en komplex historia

12 41         Danmarks kulturminister är bekymrad över ljudboksutvecklingen

17 27         En milstolpe för syntetiska röster

24 26         Storytel undviker en teknik som skulle stoppa alla spekulationer